Back to the top

Landingspagina

Wereldmuziek in de stad: 

een nieuw model 

Wereldmuziek hoort thuis in de stad die Utrecht wil zijn. Dat is het uitgangspunt van stichting Utrecht Wereldmuziek (STUW) die in 2017 is opgericht. De stichting heeft van de gemeente Utrecht budget gekregen om een stadsbrede programmering van wereldmuziek mogelijk te maken. Wereldmuziek vindt niet meer exclusief plaats op één podium in de stad, maar juist op de verschillende plekken dwars door de hele stad.

Dat is ook logisch: want waar wereldmuziek een tijd terug nog gezien kon worden als een op zichzelf staand genre met een eigen publiek, platenwinkels, radiozenders en concertpodia is het genre inmiddels minder duidelijk te categoriseren. Er zijn steeds meer groepen en muzikanten die wereldmuziek maken maar zich tegelijkertijd verbinden met andere genres als pop, jazz, en klassieke muziek. En dus daarmee dus ook andere podia, festivals en culturele instellingen opzoeken.

Stichting Utrecht Wereldmuziek coördineert concerten en festivals op het gebied van wereldmuziek. Niet door zelf te programmeren, maar door financieel bij te dragen aan initiatieven van diverse Utrechtse instellingen. Podia en festivals, maar ook ensembles, producerende stichtingen en wijkcultuurhuizen kunnen zich bij de stichting melden om een financiële bijdrage aan te vragen. Utrecht Wereldmuziek werkt actief als verbinder. Zo blijft ook na het sluiten van podium RASA de wereldmuziek voor de stad Utrecht behouden en krijgt deze een nieuwe, stadsbrede impuls.

De stichting is actief per 1 september 2017 en heeft budget tot in elk geval juli 2019. Deze periode moet gezien worden als een pilotfase waarin dit nieuwe model van wereldmuziekondersteuning opgezet wordt.
Vanaf heden is de stichting op zoek naar twee nieuwe bestuursleden om het huidige drie-koppige bestuur aan te vullen.
Bekijk hier de beschrijving.
Geïnteresseerden kunnen zich melden tot uiterlijk 1 mei met CV en motivatie via ons e-mailadres.

 

 Doel:
 Stadsbrede programmering
 van wereldmuziek

 Werkwijze 

 Utrecht 

 Wereldmuziek 

Uitgangspunt Wereldmuziek vindt niet meer plaats op één podium in de stad, maar juist op de plekken waar de vorm van wereldmuziek het best past. Wereldmuziek verspreidt zich over podia, festivals, wijkcultuurhuizen door de hele stad Utrecht. Met als idee: wereldmuziek is voor iedereen.

Stichting Utrecht Wereldmuziek heeft voor twee seizoenen een totaalbudget van 200.000 euro gekregen. De stichting organiseert of programmeert zelf niets, maar kan budget toewijzen aan initiatieven op het gebied van wereldmuziek.

Er is onvoldoende budget om hele concerten of festivals te financieren, maar er is wel geld om tekorten op de begroting weg te werken of als opstartsubsidie te dienen voor nieuwe initiatieven Utrecht Wereldmuziek hoopt per jaar financieel bij te dragen aan 50 à 60 concerten op plekken door de hele stad.

Voorwaarden
 • Een aanvraag kan alleen worden gedaan door podia, festivals, instellingen, stichtingen en ensembles met een rechtsvorm gevestigd in Utrecht. Een aanvraag kan namens een of juist meerdere partners ingediend worden. Partijen buiten Utrecht kunnen alleen in aanmerking komen voor ondersteuning als zij samenwerken met een Utrechtse partij, die ook de aanvraag doet.
 • Een aanvraag kan alleen worden gedaan voor concerten en muzikale evenementen die plaatsvinden in de gemeente Utrecht.
 • Een aanvraag wordt ingediend voor een bijdrage op de begroting om een risico af te dekken, tekort op te vangen, of als opstart subsidie om verdere financiering rond te krijgen. Het overgrote deel van de inkomsten wordt gefinancierd door de aanvrager (via kaartverkoop, barters en andere subsidies dan STUW), waarbij ook een duidelijke eigen investering wordt gemaakt. Financiering door STUW betreft altijd een laag percentage op de totaalbegroting, biedt iets extra’s, omdat het een stimuleringsfonds betreft.
 • Voor vergoeding komen alleen in aanmerking:
  • Muzikale inhoud, oftewel kosten van artist fees, reis- en verblijfkosten en dergelijke.
  • Extra niche marketing- en communicatie-inspanningen, gericht op het aantrekken van een meer divers, gericht publiek en sterkere branding.
 • Budget wordt alleen vooraf toegezegd, op basis van een aangeleverde totaalbegroting (inclusief in- en uitgaven!) van het concert/evenement met daarbij een motivatie van (de hoogte van) het aangevraagde bedrag.
 • Een inhoudelijke en financiële rapportage dient uiterlijk 6 weken na het gesubsidieerde evenement ingediend te worden. Een evaluatie inclusief de impact van de bijdrage van STUW is een belangrijk onderdeel van de rapportage, ook voor eventuele toekomstige aanvragen.
Criteria
 • Kwaliteit: het besproken voorstel is van hoog niveau en onderscheidende aard en wordt verzorgd door professionele musici, aansprekende amateurs of jong talent etc. met een urgente en relevante invalshoek.
 • Iets toevoegen: het concert, evenement of festivalonderdeel verrijkt het bestaande muziekaanbod Utrecht en/of kan niet plaats vinden zonder middelen uit dit budget.
 • Logisch en reëel: ingediende voorstellen passen bij de indienende organisatie en moeten ook daadwerkelijk en redelijk uitgevoerd kunnen worden.
 • Diversiteit: toegezegde bijdragen zorgen voor continuïteit in het aanbod, door het jaar heen, bij diverse aanbieders, in zoveel mogelijk subgenres van wereldmuziek, voor een zo breed mogelijk publiek, wat niet wil zeggen dat het per se om een zo groot mogelijk publiek hoeft te gaan.
Stappen

Aanvragen kunnen het hele jaar door worden ingediend.

 1. Aanvrager meldt zich eerst, voor een uiteindelijke aanvraag in te dienen. Aanvrager dient een kort plan in dat ingaat op de STUW criteria en verklaart ook middels een begroting het verwachte tekort en daarmee het aangevraagde budget. (Algemene aanvragen die niet ingaan op de genoemde criteria kunnen niet in behandeling genomen worden.)
 2. Coördinator stuurt ontvangstbevestiging en neemt contact op indien gegevens ontbreken of onduidelijk zijn
 3. Coördinator beoordeelt of aan de subsidievoorwaarden wordt voldaan. Als dat het geval is, vindt inhoudelijke beoordeling op basis van de beoordelingscriteria plaats.
 4. Aanvragen tot 2.500 euro per concert of evenement worden binnen 21 dagen door de coördinator afgehandeld
 5. Aanvragen boven de 2.500 euro per concert of evenement worden door de coördinator voorgelegd aan het bestuur. Afhandeling vindt binnen 28 dagen tijd plaats.
 6. Aanvrager stuurt na afloop een summier inhoudelijk en financieel verslag inclusief evaluatie van concert/evenement, waarin in elk geval ingegaan wordt op bezoekersaantallen en samenstelling, effect van toegewezen subsidie en wanneer van toepassing: extra aangevraagd budget voor marketing. Deze informatie is essentieel voor verantwoording van STUW in de richting van de gemeente.
 7. Betaling: maximaal 80% kan na toezegging als voorschot worden overgemaakt en 20% na afloop van concert / evenement, mits de informatie van punt 6 is verstrekt. Meer informatie over het proces van betaling en verantwoording wordt verstrekt na toewijzing.


Kijk voor een overzicht van toewijzingen, ter inspiratie voor een eigen aanvraag en het vinden van partners binnen de stad Utrecht hier.

Utrecht Wereldmuziek wordt mogelijk gemaakt door een subsidie van de gemeente Utrecht.

 Contact en 

 aanvragen 

Namens de stichting treedt Miriam Brenner op als coördinator (freelance, vier uur per week). Zij beoordeelt de aanvragen en treedt in overleg met het stichtingsbestuur in geval van twijfel en grote bedragen. Zij houdt contact met de werkgroep wereldmuziek van het Utrechts Muziek Overleg en instellingen in de gemeente met als doel een stadsbrede en gevarieerde programmering van wereldmuziek tot stand te brengen.

Miriam Brenner is agent/manager van verschillende internationale world music groepen, actief als freelance programmeur en consultant. Ze was betrokken bij festivals als Music Meeting en Festival Mundial. Ze is inwoner van Utrecht en musicoloog.
Miriam is te bereiken voor vragen, kennismakingsafspraken en aanvragen via info@utrechtwereldmuziek.nl. Lees onze criteria en voorwaarden goed door alvorens contact op te nemen. 

Het bestuur van stichting Utrecht Wereldmuziek wordt gevormd door:

Sanne Scholten (voorzitter) is directeur van het in Utrecht gevestigde Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst (LKCA). Ze was o.a. gemeenteraadslid in Utrecht namens D66 en voorzitter van poppodium Ekko.

Hannie van Veldhoven is studieleider Jazz&Pop aan het HKU Utrechts Conservatorium. Zij is lid van de internationale werkgroep Jazz, Pop en Wereldmuziek binnen de AEC (Europese Vereniging van Conservatoria). Ze is opgeleid ondermeer als pianist.

Kamal Bellachab is van oorsprong cesartherapeut en werkt nu als debiteurenbeheerder. Hij is voorzitter van het Platform Marokkaanse Jongeren Utrecht (PMJU), een vrijwilligersorganisatie die Marokkaanse jongeren helpt om hun talent in de kunstwereld te ontwikkelen.

Ontwerp: www.studiomoan.nl